TẦM NHÌN

Bước tiếp trăm năm lịch sử hình thành và phát triển, Công Ty Cổ Phần Rượu Bình Tây phấn đấu trở thành doanh nghiệp sản xuất rượu của Việt Nam gắn liền với sự phát triển trường tồn của đất nước và là cánh chim đầu đàn dẫn dắt ngành rượu của Việt Nam vươn ra thế giới.

Trở thành “Thương hiệu số 1 Việt Nam – hàng đầu Châu Á”

Ruou Binh Tay 2

Ruou Binh Tay 3

SỨ MỆNH

Phát triển ngành rượu Việt Nam ngang tầm khu vực và thế giới; tạo dựng thương hiệu đẳng cấp trên bản đồ tiêu dùng quốc tế.

Bảo tồn, nâng tầm giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống, đậm đà bản săc của dân tộc.

Cung cấp cho người tiêu dùng các sản phẩm có chất lượng cao – Định hướng, truyền tải nhận thức sử dụng các sản phẩm rượu sạch, ngon, an toàn trong cộng đồng và xã hội.

Đóng góp trách nhiệm xã hội, mang lại lợi ích cho cổ đông, khách hàng và đối tác.